dilluns, 16 d’octubre del 2017

PENSAR, SENTIR I CONVIURE

Davant la situació política i social que estem vivint en aquests moments és important refrescar algunes eines per fomentar una bona convivència dins la diversitat d'idees i sentiments que afloren aquests dies al nostre voltant. 

SESSIONS:

1a sessió: TEORIA
2a sessió: PRÀCTICA + ACORD 

OBJECTIU: 
 • Explicar a l'alumnat la teoria del conflicte i mostrar el diàleg i l'acord com a una possible manera de transformar-lo positivament. 
 • Ensenyar a l'alumnat a escoltar l'opinió de l'altra, a expressar la seva pròpia opinió, a dialogar amb el que no pensa de la mateixa manera i a  arribar a un acord entre el grup-classe.
COM PLANTEJO L'ACTIVITAT?

I. TEORIA


En primer lloc explicarem a l'alumnat que és el conflicte i  de quina manera el podem  transformar positivament a través del diàleg que permeti arribar a un acord:

1. Què és un conflicte?Definim el CONFLICTE com «aquella situació de disputa o divergència en què hi ha o es percep una contraposició d’interessos o necessitats entre dues o més parts».
Cal entendre que el conflicte és inherent a les relacions humanes. De la mateixa interacció entre persones sovint surten discrepàncies perquè tenim interessos o necessitats diferents; a més, el conflicte és ineludible i, per molt que vulguem tancar els ulls o mirem d’evitar-lo, un cop iniciat, continua la seva dinàmica.

2. Com afrontem el conflicte?
Mireu el següent curt (1r, 2n, 3r d'ESO):Mireu el següent curt (4t d'ESO, 1r i 2n de Bat):

El repte principal és com aprendre a afrontar i resoldre els conflictes demanera constructiva i no violenta. Hi ha maneres per transformar positivament el conflicte i una  de les propostes és a través el diàleg per mitjà del qual s'arribi a un acord entre les parts afectades dins del conflicte.

3. Quins són els passos per dialogar i arribar a un acord?
Durant aquesta sessió aprendrem a dialogar i a arribar a un acord seguint els passos adients.

1.  Exploració de la situació.
 • Parlem del tema que ens planteja el conflicte.

2.  Definició conjunta de la situació. Què tenim entre mans?
 • Entre tots perfilarem la situació i valorarem quins aspectes en volem modificar.

3. Transformació del conflicte

 • Fem propostes.
 • En aquesta fase s’han de buscar alternatives per resoldre el conflicte.
 • A l’hora de fer propostes procedim de la manera següent:
 • Crear alternatives (pluja d’idees).
 • No fer judicis, ni discutir les alternatives.
 • Reduir el llistat de propostes.
 • Contemplar les possibles combinacions entre les propostes.
 • Analitzar-ne les seves conseqüències i viabilitat.

4. Acord. Posem-nos d’acord per continuar junts.


 • Els protagonistes acorden per consens les actuacions necessàries que faran variar en positiu les relacions entre ells, bé perquè s’han aclarit els malentesos, bé perquè s’estableixen compromisos de cara al futur, o perquè s’acorden mesures reparadores. 


II. PRÀCTICA

1. Pautes de conducta durant la dinàmica per fomentar un bon clima. 


Abans de començar la pràctica acceptarem les següents pautes de conducta.
 • El professorat farà de moderador.
 • Un/a alumne/a serà el secretari/a  i anotarà les idees a la pissarra.
 • Farem una rotllana amb les cadires i ens mantindrem asseguts durant tota la dinàmica.
 • Si volem parlar hem d'aixecar el braç i esperar que el moderador ens doni la paraula.
 • Durant la dinàmica faig una escolta activa i aixeco el braç per demanar la paraula.
 • Quan haguem d'arribar a un consens utilitzarem el vot.
 • Durant les intervencions utilitzarem arguments des del respecte i sempre amb un to de veu adequat.
2. Comencem la dinàmica. 

Ara que ja sabem la teoria us proposem portar-la a la pràctica amb el teu grup-classe.

El tema que plantegem és el següent:
 • Volem promoure un clima de pau i respectar la diversitat d'opinions que hi ha entre l'alumnat. 
 • Quines actituds promouen la pau i quines la violència en el meu dia a dia dins de l'Escola, què puc fer jo? Què podem fer com a grup-classe dins de l'Escola?

Entre tot el grup classe hem d'acordar tres actituds de pau que tot el grup es comprometi a posar-les en pràctica i respectar-les i tres actituds més que s'hauran d'evitar dins de l'Escola.

Exemple de pau:
RESPECTEM EL LLOC I EL MATERIAL DE L'ALUMNAT A L'AULA.
RESPECTEM I SEGUIM LES INDICACIONS DEL CONSERGE I DELS MONITORS.

Exemple de conducta a evitar: 
EVITEM CRIDAR DINS DE L'ESCOLA.
EVITEM EMPEMPTAR-NOS A L'ESCOLA.

A partir d'aqui comença el procés de diàleg seguint els passos indicats anteriorment i s'arriba a l'acord.

III. CONCLUSIÓ 

Un cop haguem acordat les 6 actituds les escriurem en una cartolina i la penjarem a la cartellera de la classe.